header

Obrzęd przyjęcia ministrantów do Liturgicznej Służby OłtarzaKs. Proboszcz:
Niech przystąpią Ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami.

Opiekun ministrantów:
Drogi Księże Proboszczu. W imieniu tych chłopców proszę o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenie im błogosławieństwa Bożego

Ks. Proboszcz:
Czy są świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązków?

Opiekun ministrantów:
Zostali o tym pouczeni.

Ks. Proboszcz:
Kochani chłopcy. Po przeszło rocznym przygotowaniu, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić Świętą Księgę, a także Krzyż - zwycięski sztandar naszej wiary, będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło,
Przyjmijcie kołnierzyk na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta.

Drodzy ministranci! Dla umocnienia waszej woli złóżcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenia.

Ministranci:
Ja, ........, dziękując Chrystusowi Panu / za łaskę powołania ministranckiego, / przyrzekam święte czynności ministranckie / wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie / na chwałę Bożą / i dla dobra wspólnoty parafialnej. / Święty Dominiku Savio, / módł się za nami./ Amen